Vì sao khai thác Bitcoin nên đầu tư nên theo mô hình công nghiệp?

0
402
Bảng giá điện tại các quốc gia
Bảng giá điện tại các quốc gia

Nếu đầu tư hệ thống máy đào bitcoin theo mô hình đơn lẻ thì chi phí vận hành và chi phí điện rất cáo. Do đó khi đầu tư nên đầu tư số lượng lớn theo mô hình công nghiệp. Và chọn quốc gia có giá điện thấp để khai thác thì mới hiệu quả.

Nhiều mã máy đào theo nghiên cứu thì không nên sử dụng tại Việt Nam, lý do chi phí điện khai thác phổ biến tại Việt Nam cao hơn đa số các quốc gia khác, việc này sẽ dẫn tới hoạt động khai thác không hiệu quả.

Trong danh sách các quốc gia có thể sử dụng điện để khai thác Bitcoin thì Việt Nam nằm trong nhóm nước có chi phí điện cao là áp dụng điện kinh doanh hoặc điện sinh hoạt để khai thác tương đương quanh mức 3.000 đ/Kwh điện.

Cơ quan bán điện Việt Nam phân rõ việc khai thác Bitcoin không phải là hoạt động sản xuất, vậy nên không áp dụng mức giá điện sản xuất cho khai thác Bitcoin.

Với các dòng máy có chi phí điện chiếm quá 30% doanh thu thì nên thực hiện khai thác công nghiệp tại các quốc gia, hoặc khu vực cung cấp điện trực tiếp (nhà máy điện), việc này hạn chế giảm tiêu thụ điện trên đường dây và cũng chủ động nguồn điện khai thác.

Bảng dưới đây là bảng giá điện tham khảo các quốc gia trên thế giới (điện phổ biến), lưu ý các nhà khai thác chuyên nghiệp sẽ sử dụng điện trực tiếp tại nhà máy nên chi phí điện chỉ tương đương khoảng 300 đ/Kwh.

Tham khảo tại đây

Bảng giá điện tại các quốc gia

Theo Thecoindesk