Tiền điện tử Ethereum (ETH) là gì?

0
379

Công nghệ blockchain đã tạo nên nhiều thay đổi, blockchain cho ta một cách tiếp cận vấn đề mới. Nó khiến cho những điều tưởng chừng như không thể trong các hệ thống tập trung (centralized) nay giải quyết gọn gàng trong hệ phi tập trung (decentralized). Tại sao blockchain có thể giúp ta giải quyết vấn đề? hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó qua quá trình tìm hiểu Ethreum.

Hợp đồng thông minh (smart contracts) là gì?

Là khái niệm được nhà khoa học máy tính Nick Szabo đưa ra vào năm 1994, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch giữa các người lạ trong một mô hình thương mại điện tử.

Hợp đông thông minh là tâp hợp điều luật và được thực thi bởi máy tính. Mục tiêu của nó là thực thi khi thoản mãn các kiều kiện trong hợp đồng.

Ý tưởng của Ethereum

Hợp đồng thông minh bản thân nó có những mặt giới hạn nhất định, nếu hệ thống chúng ta là tập trung chúng ta cần một công tố viên có uy tín đứng ra bảo vệ giá trị cho hợp đồng. Và cũng là người đảm bảo hợp đồng đó được thực thi như nó được soạn ra. Nhưng thực sự để xây dựng một hệ thống tập trung có thể thực thi hợp đồng sẽ lộ rõ rất nhiều điểm yếu một trong số đó là sự kiểm duyệt và tính minh bạch.

Để giải quyết bài toán đó, Ethereum đã ra đời.

Ethereum là gì?

Ethereum là một nền tảng (platform) phi tập trung thực thi các hợp đồng thông minh. Ethereum đảm bảo các điều:

Minh bạch
Thống nhất
Toàn vẹn
Bất di bất dịch

Tại sao Ethereum làm được điều đó?

Ethereum đưa ra khái niệm EVM (Ethereum Virtual Machine, máy ảo Ethereum) đây là một máy ảo có thể được xem như một máy turing (turing complete). Với cùng một đầu vào máy ảo này cho ta duy nhất một kết quả tính toán, nhờ đó Ethereum thực thi các smart contract như nhau tại mọi điểm.

Đối với Bitcoin blockchain của nó đóng vai trò là sổ cái công khai, blockchain của Ethereum thì khác nó đóng vai trò như bìa đục lỗ (tape) của máy Turing. Tuy vậy Ethereum vẫn đảm bảo các giao dịch (transaction) của nó là công khai và minh bạch.

Dữ liệu lưu trử trong blockchain của Ethereum sẽ luôn được đảm bảo tính toàn vẹn, và các tác vụ tính toán sẽ được xử lý đồng thời, như nhau tại mọi điểm trong mạng Ethereum.

Tính bất di bất dịch được đảm bảo bởi Proof of Work và GHOST protocol, ngoài ra đây cũng là tính chất của blockchain khiến cho các giao dịch không thể bị đảo ngược.

Ứng dụng

DGD: Bảo chứng vàng bằng smart contracts, chuyển vàng thành tài sản kỹ thuật số (Digital Asset)
REP: Dự đoán các sự kiện trong đời thực, mua bán kết quả dự đoán
EtherEx: Sàn giao dịch tài sản số phi tập trung.
Để giải thích kĩ hơn, tìm hiểu sâu hơn chúng ta cần thêm rất nhiều thời gian và công sức, rất mong các bạn sẽ đồng hành cùng tôi.

Nguồn fkguru.com