Mổ xẻ bên trong máy đào ASIC

0
305
Bên trong máy đào ASIC
Bên trong máy đào ASIC

Theo Wikipedia tiền mã hóa là tài sản số được thiết kế để hoạt động như một phương tiện trao đổi sử dụng mật mã mạnh để bảo đảm các giao dịch tài chính, kiểm soát việc tạo các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa là một loại tiền tệ kỹ thuật số , tiền ảo hoặc tiền tệ thay thế.

Máy đào tiền mã hóa làm nhiệm vụ giải mã và xác nhận các giao dịch để được nhận thưởng. Chúng ta có thể đào tiền mã hóa bằng máy tính (CPU), card màn hình (GPU), hoặc bằng máy chuyên dụng (ASIC).

Bên trong một máy đào tiền điện tử ASIC tiêu biểu gồm các thành phần sau:

Bên trong máy đào ASIC

1. Mạch điểu khiển

Mạch điều khiển BB Blackberry

Bảng mạch điều khiển BB Black

Khá bất ngờ mạch điều khiển dùng là bb_black, đây là một máy tính nhỏ do hãng TI sản xuất có thể so sánh với Rasperry cực kỳ nổi tiếng.

2. Mạch kết nối vào ra

Mạch kết nối In Out

Như tên gọi mạch này chỉ làm việc kết nối giữa bb_black và mạch giải mã, tuy là phụ nhưng không thể thiếu.

3. Mạch giải mã thuật toán

Mạch chip giải mã chính

Bảng mạch giải mã Asic Anminer L3+

Thành phần chính của máy đào tiền ảo là hash_board, ở loại máy này được trang bị 4 hashboard, mỗi hash board chứa 72 chip giải mã nằm dưới các miếng nhôm, có tất cả 288 chip tốc độ 1.75MH/S, vậy tốc độ tổng của máy là 504MH/s.

Nói thêm:

Với đồng tiền kỹ thuật số nổi tiếng BITCOIN dùng thuật toán SHA256, máy này giải mã loại tiền thuật toán SCRYPT tiêu biểu là đồng LITECOIN. Với tốc độ 504MH/s tại thời điểm này máy sẽ đào được khoảng 45.000VNĐ/ngày chưa tính tiền điện.

Nếu dựa trên công suất tiêu thụ 800Wh, mỗi ngày tiêu thụ 19,2KW điện, và giá điện trung bình 3.000VNĐ –> tiền điện 57.600VNĐ/ngày. Vậy dùng máy trên đào tiền thuật toán LITECOIN lúc này là lỗ. Tuy nhiên vẫn còn những loại tiền thuật toán SCRYPT có thể đào tốt hơn như XVG, DGB …

Nguồn baoblockchains