MakerDAO thanh minh về các giao dịch liên quan đến Maker Vault 30100 gần đây

0
185
MakerDAO thanh minh về các giao dịch liên quan đến Maker Vault 30100 gần đây
MakerDAO thanh minh về các giao dịch liên quan đến Maker Vault 30100 gần đây

MakerDAO, tổ chức tự trị phi tập trung đứng sau Maker Protocol đã đưa ra tuyên bố làm rõ sự tham gia của họ trong các giao dịch gần đây liên quan đến Maker Vault 30100 và frontend của Oasis.

MakerDAO nhấn mạnh rằng họ không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ nhà cung cấp frontend hoặc sản phẩm nào cho phép người dùng cuối truy cập vào Maker Vault.

Maker Protocol là một hệ thống hợp đồng thông minh phi tập trung cho phép mọi người truy cập dịch vụ của họ trên Ethereum. Giao thức không được liên kết trực tiếp với bất kỳ nhà cung cấp frontend hoặc giải pháp giao diện người dùng cụ thể nào. Thay vào đó, các nhà cung cấp frontend có thể tự do kết nối với Maker Protocol theo cách phi tập trung và không cần sự cho phép.

“Với các giao dịch gần đây liên quan đến Maker Vault 30100 và frontend Oasis, cần phải giải thích sự khác biệt giữa MakerDAO, Maker Protocol và các nhà cung cấp frontend bên thứ ba để làm rõ sự tham gia của MakerDAO”, Maker tweet.

MakerDAO nhấn mạnh thêm rằng không có frontend khả dụng nào kết nối với Maker Protocol được MakerDAO phát triển hoặc duy trì. Do đó, các nhà cung cấp frontend này có quyền kiểm soát các hợp đồng thông minh mà họ triển khai, cho phép người dùng cuối tương tác với Maker Protocol. Vì vậy, MakerDAO không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ hợp đồng thông minh nào của nhà cung cấp frontend bên thứ ba.

Các giao dịch gần đây làm thay đổi quyền sở hữu Maker Vault 30100 không liên quan đến bất kỳ hợp đồng thông minh chính thức nào của MakerDAO hoặc hướng dẫn của MakerDAO. MakerDAO nhắc lại rằng các hợp đồng thông minh của họ không bị kiểm soát bởi các hợp đồng thông minh frontend Oasis.

Maker Protocol là một phần quan trọng trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung và tính ổn định của nó là tối quan trọng đối với sự an toàn của người dùng. Tuyên bố của MakerDAO tìm cách làm rõ vai trò của mình trong việc đảm bảo an toàn cho Maker Protocol, đồng thời nhấn mạnh các nhà cung cấp frontend bên thứ ba phải thực hiện thẩm định khi triển khai các hợp đồng thông minh của họ.

Nhìn chung, tuyên bố của MakerDAO là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc hiểu bản chất phi tập trung của hệ sinh thái DeFi. Người dùng cần nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc tương tác với các hợp đồng thông minh được các nhà cung cấp bên thứ ba triển khai và thực hiện biện pháp thích hợp để tự bảo vệ mình. Đối với MakerDAO, họ cam kết phân cấp rõ ràng và nhấn mạnh vai trò hạn chế của mình trong hoạt động của Maker Protocol.

Theo AZCoin News

Tham gia kênh telegram Krenbit tại : https://t.me/krenbitdotcom