Khai thác bitcoin sử dụng năng lượng sạch hiện vượt quá 50%

0
73
Khai thác bitcoin sử dụng năng lượng sạch hiện vượt quá 50%
Khai thác bitcoin sử dụng năng lượng sạch hiện vượt quá 50%

Bloomberg đã báo cáo rằng việc sử dụng năng lượng sạch của các công ty khai thác Bitcoin đã chính thức vượt quá ngưỡng 50%.

Cụ thể, Jamie Coutts của Bloomberg Intelligence đã khám phá câu chuyện về năng lượng thay đổi liên tục. Sau đó, ghi nhận “sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng bền vững” trong hoạt động khai thác Bitcoin.

Ngoài ra, Elon Musk trước đó đã tuyên bố rằng Tesla sẽ tiếp tục chấp nhận thanh toán Bitcoin sau khi mức sử dụng năng lượng sạch của các thợ mỏ vượt quá 50%. Cuối cùng, việc các thợ mỏ tiếp tục chuyển hướng sang sử dụng năng lượng sạch có thể bắt đầu làm thay đổi nhận thức về tác động năng lượng của hoạt động này.

Mức sử dụng năng lượng sạch của máy khai thác Bitcoin tiếp tục tăng

Đối với nhiều người gièm pha tài sản kỹ thuật số, các lập luận chống lại việc khai thác Bitcoin và các hoạt động tương tự đều liên quan đến việc sử dụng năng lượng và tính bền vững. Các cuộc tranh luận thường chuyển sang vấn đề khí thải và tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, lập luận đó có thể bắt đầu thay đổi khi có thêm dữ liệu.

Giờ đây, theo Jamie Coutts của Bloomberg, việc sử dụng năng lượng sạch của các thợ đào Bitcoin đã vượt quá ngưỡng 50%. Trong một chủ đề được đăng lên X, Coutts đã thảo luận về câu chuyện chuyển dịch dựa trên những tiến bộ trong việc thu thập dữ liệu. Sau đó, nó cho thấy rằng tính bền vững của việc khai thác Bitcoin đã có những bước tiến vượt bậc.

Coutts đề cập đến lệnh cấm khai thác mỏ của Trung Quốc diễn ra vào năm 2021. Hơn nữa, ông lưu ý rằng vào thời điểm đó, lượng khí thải đạt đỉnh điểm là 60,9 megaton carbon dioxide tương đương (C02e)” trong bài đăng của mình. Sau đó, ông tuyên bố rằng kể từ lệnh cấm, lượng khí thải đã giảm 37,5%. Do đó, Coutts gợi ý rằng “mối lo ngại về lượng khí thải carbon của Bitcoin đang bị cường điệu hóa”.

Ngoài ra, Coutts lưu ý đến lượng khí thải giảm đồng thời với “tốc độ băm tăng đáng kể”, với một kết luận: “Việc khai thác Bitcoin đang tiêu thụ nhiều năng lượng bền vững hơn trong hỗn hợp của nó”. Mặc dù xác nhận rằng ước tính mức sử dụng năng lượng là “một môn khoa học không hoàn hảo”, nhưng ông vẫn tham khảo các mô hình có nguồn năng lượng bền vững trên 53% và đang tăng lên.

Coutts nói thêm: “Với việc năng lượng chiếm khoảng 50% chi phí của các thợ mỏ, sự chuyển đổi sang bền vững của ngành có thể tác động đến động lực năng lượng toàn cầu”. Hơn nữa, ông lưu ý rằng dữ liệu cho thấy một bức tranh khác với những nhận thức thường thấy.

Theo Bloomberg