Google Cloud đã thêm 11 blockchain vào kho dữ liệu ‘BigQuery’.

0
143
Google Cloud đã thêm 11 blockchain vào kho dữ liệu 'BigQuery'.
Google Cloud đã thêm 11 blockchain vào kho dữ liệu 'BigQuery'.

BigQuery của Google đã thêm 11 tập dữ liệu công cộng mới cho các mạng blockchain, cho phép người dùng lấy được nhiều loại dữ liệu từ những mạng lưới này.

Dịch vụ BigQuery của Google Cloud vừa thêm 11 mạng blockchain vào kho dữ liệu của nó, theo bài đăng trên blog ngày 21 tháng 9. Các mạng mới bao gồm Avalanche, Arbitrum, Cronos, Görli testnet của Ethereum, Fantom, Near, Optimism, Polkadot, mạng chính của Polygon, Mumbai testnet của Polygon và Tron.

BigQuery là dịch vụ kho lưu trữ dữ liệu của Google. Các doanh nghiệp lớn có thể sử dụng nó để lưu trữ dữ liệu của họ và thực hiện các truy vấn. Nó cũng cung cấp một số tập dữ liệu công cộng có thể được truy vấn, bao gồm Google Trends, thông tin dân số từ American Community Service, Google Analytics và các tập dữ liệu khác.

Năm 2018, Google đã ra mắt một tập dữ liệu về Bitcoin như một phần của dịch vụ, và sau đó trong năm đó, họ đã thêm Ethereum vào. Họ tiếp tục mở rộng phạm vi phủ sóng blockchain của họ vào tháng 2 năm 2019, bổ sung Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Ethereum Classic, Litecoin và Zcash. Thông báo ngày 21 tháng 9 đồng nghĩa với việc BigQuery hiện nay chứa dữ liệu từ tổng cộng 19 mạng blockchain.

Ngoài việc thêm các blockchain mới này, Google cũng đã triển khai một tính năng mới nhằm làm cho việc truy vấn blockchain dễ dàng hơn. Thông qua một loạt các hàm được người dùng xác định, nhóm đã cung cấp các phương pháp để xử lý kết quả thập phân dài thường thấy trên blockchain.

Trong bài đăng của mình, Google cho biết rằng các hàm mới này sẽ “cho phép khách hàng truy cập vào số thập phân dài hơn cho dữ liệu blockchain của họ và giảm thiểu sai số làm tròn trong tính toán.”

Google Cloud đã thể hiện sự quan tâm gia tăng đối với công nghệ blockchain vào năm 2023. Vào ngày 7 tháng 7, họ hợp tác với Voltage, một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Lightning Network. Họ cũng hợp tác với Orderly Network, một startup Web3, vào ngày 14 tháng 9 để hỗ trợ cung cấp các thành phần off-chain cho tài chính phi tập trung.

Theo CoinTelegraph