Giá BIT của BitDAO tăng 20% khi 197 phiếu bầu đồng ý kế hoạch mua lại 100 triệu đô la

0
114
Giá BIT của BitDAO tăng 20% khi 197 phiếu bầu đồng ý kế hoạch mua lại 100 triệu đô la
Giá BIT của BitDAO tăng 20% khi 197 phiếu bầu đồng ý kế hoạch mua lại 100 triệu đô la

Giá BIT của BitDAO đã tăng hơn 20% trong vòng chưa đầy 24 giờ trước khi kế hoạch mua lại 100 triệu đô la được phê duyệt.

Phân bổ phiếu bầu cho đề xuất đã vượt qua ngưỡng tối thiểu và có 197 triệu phiếu bầu đồng ý, không có phản đối nào. Trừ khi có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra trước hạn chót ngày 30 tháng 12, cuộc bỏ phiếu sẽ được thông qua.

Nguồn: TradingView
Nguồn: TradingView

Việc mua lại dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và DAO sẽ mua 2 triệu đô la BIT bằng USDT mỗi ngày trong 50 ngày.

Đề xuất đã trích dẫn “cơ hội triển khai hạn chế” là một trong những lý do trả lại số vốn dư thừa cho chủ sở hữu token. Ngay cả sau chương trình mua lại, kho bạc BitDAO dự kiến ​​sẽ duy trì 300 triệu USD bằng USDT và USDC, cùng với 270.000 ETH trị giá khoảng 345 triệu USD.

“Mức giá hiện tại của BIT rất hấp dẫn, đặc biệt là với dự án Mantle sắp tới,” một người ẩn danh của chương trình mua lại có tên là cateatpeanut cho biết trong đề xuất đề cập đến Ethereum Layer 2 mới do BitDAO tài trợ sẽ sử dụng BIT làm token gốc của nó.

BitDAO là một DAO đầu tư đã tài trợ cho nhiều chương trình nghiên cứu, phát triển và tài trợ bao gồm zkDAO của Mantle và zkSync, được phân bổ 200 triệu đô la từ BitDAO và tài trợ cho hệ sinh thái của nó.

Theo The Block

Tham gia kênh telegram Krenbit tại : https://t.me/krenbitdotcom