Genesis hiện đang nợ 5,1 tỷ đô la – Điều gì tiếp theo cho các chủ nợ?

0
108
Genesis hiện đang nợ 5,1 tỷ đô la – Điều gì tiếp theo cho các chủ nợ?
Genesis hiện đang nợ 5,1 tỷ đô la – Điều gì tiếp theo cho các chủ nợ?

Công ty cho vay tiền điện tử Genesis đang nợ 5,1 tỷ đô la trong những tuần sau khi đóng băng việc rút tiền vào tháng 11 năm ngoái, theo tài liệu của tòa án phá sản. Công ty hiện nợ 50 chủ nợ hàng đầu hơn 3,5 tỷ đô la.

Trong kiến ​​nghị ngày đầu tiên tại Tòa án Phá sản Quận phía Nam New York, CEO Derar Islim đã cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng tài chính của Genesis đang trong quá trình tái cơ cấu.

Genesis đã trở thành công ty tiền điện tử mới nhất bị cuốn vào sự sụp đổ ngay lập tức của FTX, với ba thực thể của nó – Genesis HoldCo, Genesis Global Capital LLC và Genesis Asia Pacific PTE. LTD – nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào cuối ngày thứ Năm.

Những thực thể có lẽ ít bị ảnh hưởng bởi những tổn thất trực tiếp từ FTX và công ty chị em Alameda hơn là “bank run”. Khách hàng yêu cầu Genesis hoàn trả khoản vay 827 triệu đô la, buộc các đơn vị cho vay của họ phải đóng băng việc rút tiền.

“Đồng thời, công ty mẹ Digital Currency Group (DCG) và các công ty con khác nhau, bao gồm DCG International Investments Ltd., cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng hỗn loạn của thị trường và không có khả năng thanh toán để trả lại cho Công ty một số khoản vay nhất định, gây thêm áp lực lên bảng cân đối kế toán của Con nợ,” Islim nói.

Ít nhất một phần của cuộc khủng hoảng thanh khoản đã bắt đầu từ nhiều tháng trước đó do khoản lỗ 1,2 tỷ đô la của Genesis đối với quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital (3AC), đã sụp đổ vào mùa hè năm 2022. Khoản lỗ đó đến từ đơn vị Genesis Châu Á Thái Bình Dương (cũng đã nộp phá sản), công ty quản lý mối quan hệ cho vay của Genesis với 3AC. Vào thời điểm 3AC hoạt động, Genesis có 2,4 tỷ đô la dư nợ cho quỹ, trong đó Genesis chỉ có thể thu hồi một nửa, theo hồ sơ.

Điều gì tiếp theo cho các Chủ nợ?
Theo Eric Snyder, một đối tác tại Wilk Auslander LLP, vì ba trong số các doanh nghiệp cho vay tiền điện tử của Genesis đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản nên các chủ nợ có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Snyder, chủ tịch bộ phận phá sản của công ty, nói rằng hiện tại vẫn chưa biết các chủ nợ của Genesis có thể bị “lỗ dự kiến” đến mức nào. Lỗ dự kiến đề cập đến giá trị thấp hơn thị trường của một tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp cho một khoản vay.

Snyder cho biết hồ sơ phá sản của các công ty Genesis bao gồm một kế hoạch nhưng không phải là “tuyên bố tiết lộ”.

“Vấn đề là, giá trị của tài sản thế chấp là bao nhiêu?” anh ấy nói. Đó là một chuyện nếu tài sản thế chấp là tiền mặt, bất động sản hoặc chứng khoán có thể bán được. Nhưng khi nói đến tiền điện tử, “rất khó để xác định giá trị thị trường. Ví dụ: nếu họ đang nắm giữ tiền FTT, chúng tôi biết rằng nó sẽ có giá trị rất hạn chế. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần hiểu loại tiền điện tử nào họ ‘đang nắm giữ hoặc loại tài sản thế chấp mà họ đang nắm giữ”.

Về các kiến ​​nghị của Genesis, Snyder cho biết “mục tiêu của họ là tự bán tài sản, hoặc về cơ bản bỏ tất cả tài sản vào một kế hoạch và sau đó quyết định ai sẽ nhận được tài sản. Nếu không thể bán tài sản thì họ sẽ chuyển tất cả tài sản sang một quỹ tín thác chủ nợ không có bảo đảm chung – thực thể này sẽ điều hành hoạt động cho đến khi tìm được người mua”.

Krenbit tổng hợp

Tham gia kênh telegram Krenbit tại : https://t.me/krenbitdotcom