DOT có thể phục hồi mạnh trong vài ngày tới

0
139
Pokadot - DOT - có thể tăng giá trong vài ngày tới
Pokadot - DOT - có thể tăng giá trong vài ngày tới

Polkadot (DOT) đã tạo ra sự phân kỳ tăng trong nhiều khung thời gian. Mặc dù những phân kỳ như vậy thường xảy ra trước các chuyển động đi lên, nhưng một sự phân kỳ vẫn chưa được xác nhận.

Đường kháng cự giảm dần
Giá Polkadot đã giảm bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ mức cao nhất mọi thời đại là $55,09 vào tháng 11 năm 2021. Cho đến nay, DOT đã giảm xuống mức thấp nhất là $5 vào tháng 11 năm 2022.

Giá Polkadot đã tăng nhẹ kể từ đó, nhưng nó vẫn chưa bắt đầu một chuyển động tăng đáng kể. Hiện tại, nó đang giao dịch bên trong vùng hỗ trợ ngang dài hạn $5,40, trước đây đóng vai trò là kháng cự.

Sự phát triển lạc quan nhất trong hành động giá là sự phân kỳ tăng trong chỉ số RSI hàng tuần (đường màu xanh lá cây). Sự phân kỳ là rất đáng kể và xảy ra trong một khung thời gian dài hạn. Nếu nó đủ để bắt đầu đảo ngược xu hướng sang tăng, thì giá DOT có thể bứt phá đường kháng cự và đẩy nhanh tốc độ tăng.

Ngược lại, mức đóng cửa hàng tuần dưới vùng $5,40 có thể gây ra sự sụt giảm nhanh về mức hỗ trợ tiếp theo ở $3,90.

Mô hình tăng giá
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá Polkadot đã được giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần kể từ tháng Năm. Vì cái nêm giảm dần được coi là một mô hình tăng giá, nên một đột phá lên trên nó là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

Kể từ ngày 22 tháng 11, giá DOT đã giao dịch gần với đường hỗ trợ của cái nêm, tạo ra mô hình ba đáy (biểu tượng màu xanh lá cây) trong quá trình này. Đây cũng được coi là một mô hình tăng giá. Ngoài ra, chỉ báo RSI hàng ngày đã tạo ra sự phân kỳ tăng (đường màu xanh lá cây). Điều này phù hợp với các mức đọc từ khung thời gian hàng tuần, hỗ trợ việc bắt đầu chuyển động đi lên.

Do đó, một chuyển động về phía đường kháng cự của mô hình cái nêm là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Điều này cũng sẽ đưa Polkadot đến ngưỡng kháng cự dài hạn. Một phong trào như vậy dường như đã bắt đầu trong 24 giờ qua.

Ngược lại, một sự cố từ mô hình cái nêm sẽ làm mất hiệu lực dự đoán tăng giá này.

Theo Beincrypto