Coinbase đang xem xét niêm yết DASH, ATOM, và 6 đồng khác

0
272

Coinbase đã công bố có thể bổ sung tám token mới vào bộ sưu tập hiện tại của mình.

Theo một bài đăng trên blog từ sàn giao dịch, Coinbase đang cân nhắc việc bổ sung Algorand, Cosmos, Dash, Decred, Matic, Harmony, Onology và Waves. Hiện tại, các đồng tiền được liệt kê trên giao diện Coinbase Pro của nó bao gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, USD Coin, XRP, Stellar, Zcash, 0x, Litecoin và BAT.

Thông báo Coinbase theo sau các hướng dẫn niêm yết token mới được đăng vào tháng 9 năm ngoái. Mỗi bài đăng trên blog tiếp theo, Coinbase đã viết: Hiện vì thông báo niêm yết sẽ trở nên thường xuyên hơn, chúng tôi hy vọng sẽ thông báo công khai việc bổ sung tài sản mới chỉ vào hoặc gần thời điểm ra mắt công khai trên một hoặc nhiều sản phẩm Coinbase.

Nói cách khác, mỗi sản phẩm này rất có khả năng được liệt kê. Công ty hiện đang kiểm tra từng sản phẩm dựa trên các tiêu chí nội bộ. Sàn giao dịch hy vọng sẽ thêm khoảng 90% số coin hiện tại trên thị trường lên sàn giao dịch. Các hướng dẫn của công ty trên hành động như một sự chuyển đổi hữu ích lên sàn cho khách hàng, nhà phát triển và Coinbase.

Ngay cả khi được liệt kê, đồng coin chỉ có thể có sẵn ở một số địa điểm nhất định. Mỗi đồng coin sẽ phải tuân theo từng trường hợp cụ thể dựa trên các điều kiện tài phán, công ty cho biết.

Nguồn Coindesk