Các thợ đào Bitcoin đạt doanh thu hơn 500 triệu đô la trong tháng 11, tăng gần 50% so với tháng trước

0
573

Các thợ đào Bitcoin đã kiếm được khoảng 521 triệu đô la doanh thu trong tháng 11, một bước nhảy vọt đáng kể so với con số của tháng trước.

Theo dữ liệu được thu thập bởi The Block Research, con số tháng 11 thể hiện mức tăng 47,9% so với 352,57 đô la của tháng 10 trong tổng doanh thu của thợ đào Bitcoin.

Nói chung, các thợ đào kiếm tiền bằng cách tạo thành công khối giao dịch tiếp theo, hiện tại là 6,25 BTC, cũng như các khoản phí giao dịch. Trong số 521 triệu đô la kiếm được vào tháng 11, gần 55 triệu đô la là phí giao dịch.

Trang Linh
Theo The Block