Cá voi từng mua Ethereum với giá 0,31 USD đã gửi một lượng tiền đáng kể vào Binance

0
138
Cá voi từng mua Ethereum với giá 0,31 USD đã gửi một lượng tiền đáng kể vào Binance
Cá voi từng mua Ethereum với giá 0,31 USD đã gửi một lượng tiền đáng kể vào Binance

Hai con cá voi Ethereum (ETH) đã gửi một lượng đáng kể token vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Đầu tiên, cá voi 0xAA1 đã chuyển 8.000 ETH, tương đương 13,3 triệu USD, sang Binance khi giá ETH là 1.666 USD. Con cá voi này hiện đang nắm giữ 10.903 ETH, trị giá khoảng 18 triệu USD.

Trong các giao dịch của mình trong tháng qua, con cá voi này đã mua 3.028 ETH với 5 triệu DAI vào ngày 22 tháng 8 với mức giá trung bình là 1.651 USD, sau đó gửi tổng cộng 12.001 ETH vào Binance ngày 29-31 tháng 8.

Con cá voi thứ hai, được gọi là 0x2Eb, đã gửi 6.000 ETH (9,95 triệu USD) vào Kraken với mức giá 1.658 USD. Con cá voi này hiện có 49.070 ETH (80,8 triệu USD).

Cá voi 0x2Eb đã nhận được tổng cộng 146.089 ETH với giá ETH ICO là 0,31 USD vào năm 2015.

Con cá voi này cũng đã tích lũy được 58.948 ETH từ Kraken với giá rẻ trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016.

Tuy nhiên, người ta quan sát thấy rằng tác động của cá voi lên giá ETH là rất nhỏ.

Tổng hợp