7 token staking tăng mạnh nhờ FOMO nâng cấp Ethereum Shanghai

0
287
7 token staking tăng mạnh nhờ FOMO Ethereum Shanghai
7 token staking tăng mạnh nhờ FOMO Ethereum Shanghai

Sau khi các nhà phát triển Ethereum xác nhận thêm tính năng rút ETH đã stake trong bản nâng cấp Shanghai, giá của các token staking thanh khoản đã bật tăng mạnh và vẫn duy trì đến hiện tại.

Hàng loạt token trên Ethereum cho thấy sự tăng trưởng vượt trội trong những ngày gần đây. Dẫn đầu là LDO, token của Lido Finance, đã tăng hơn 180% trong 7 ngày qua, hiện đang được giao dịch ở mức $1,93.

Theo số liệu từ Messari, số lượng ETH được stake trên Lido đạt 4.6 triệu vào ngày 16/12, chiếm hơn 65% thị phần staking trên Ethereum.

Hiện tại, lợi nhuận stake ETH trên Lido Finance đạt 4.5% một năm.

Ngoài ra, hàng loạt token của các dự án staking khác trên Ethereum đều có mức tăng trưởng ấn tượng trong 7 ngày qua trung bình hơn 40%.

7 liquid staking derivative tokens
7 liquid staking derivative tokens

Theo Lookonchain

Tham gia kênh telegram Krenbit tại : https://t.me/krenbitdotcom