65% tổng dự trữ USDC được giữ dưới dạng tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ

0
117
65% tổng dự trữ USDC được giữ dưới dạng tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ
65% tổng dự trữ USDC được giữ dưới dạng tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ

Theo báo cáo dự trữ gần đây nhất của Circle, khoảng 65% tổng dự trữ USD Coin (USDC) được giữ dưới dạng tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

Circle nắm giữ 43,4 tỷ USD dự trữ để hỗ trợ 43,23 tỷ USDC đang lưu hành tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Trong số này, 12,79 tỷ USD nằm trong Circle Reserve Fund (Quỹ dự trữ Circle) – một quỹ thị trường tiền tệ đã đăng ký với cơ quan quản lý thuộc sở hữu hoàn toàn của Circle và được quản lý bởi BlackRock. Các khoản nắm giữ của quỹ bao gồm 12 tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ tính đến ngày 30 tháng 11.

Circle đã tạo Circle Reserve Fund vào ngày 3 tháng 11 và trong vòng chưa đầy một tháng, nó đã chuyển khoảng 29,5% lượng dự trữ stablecoin cho quỹ. Kể từ đó, thông tin tiết lộ của Blackrock tiết lộ rằng “Dự trữ USDC được đầu tư vào Circle Reserve Fund đã tăng lên khoảng 28,6 tỷ đô la, tương đương 65%.”

Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng John Paul Koning gọi đó là một “chiến thắng” cho người dùng USDC:

“Circle đang trao một số quyền kiểm soát dự trữ của USDC cho người quản lý bên ngoài tuân theo quy định của SEC, điều này cuối cùng làm cho USDC an toàn hơn. Tính minh bạch cũng được cải thiện vì người dùng USDC giờ đây có thể nhận được các bản cập nhật thường xuyên từ BlackRock.”

Một khoản dự trữ USDC trị giá 19,41 tỷ đô la khác đã được Circle trực tiếp nắm giữ dưới dạng tín phiếu kho bạc kể từ ngày 30 tháng 11.

Ngoài ra, 11,15 tỷ đô la dự trữ của stablecoin đã được lưu trữ dưới dạng tiền mặt tại các tổ chức tài chính do Hoa Kỳ quản lý, bao gồm Bank of New York Mellon, Citizens Trust Bank, Customers Bank, New York Community Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank, và Silvergate Bank.

Theo Cryptoslate

Tham gia kênh telegram Krenbit tại : https://t.me/krenbitdotcom