3 lý do tại sao giá ETH tăng hơn 75% lên mức cao hai năm tại $398