Với $ 1, bạn có thể mua được bao nhiêu Bitcoin so với mức đỉnh $ 13,000 năm 2020?