Thợ đào Trung Quốc buộc phải cắt giảm quy mô hoạt động giữa “cơn khát” điện